Våre tjenester

Centec Norge AS tilbyr alle typer løpende regnskapstjenester til små og mellomstore næringsdrivende. Videre tilbys årsoppgjør med årsavslutning og utarbeidelse av ligningsdokumenter, årsberetning og rapporteringer. Disse tjenestene kan utføres på vår egen programvare eller ute hos klient om det skulle ønskes.

Vi har også erfaring fra controllerfunksjon for norske datterselskaper av utenlandske bedrifter med månedlig rapportering til morselskap i utlandet.
Vi har en fast timepris for våre tjenester. Denne er for regnskapsåret 2014 kr. 715,- pr time. Ingen andre kostnader kommer i tillegg. Timeprisen reguleres ca. 01.07. hvert år etter at årsoppgjørene for forrige regnskapsår er avsluttet.

Okonomi- og administrasjonsansvarlig til leie:
Centec Norge AS påtar seg også eksterne oppdrag som økonomiansvarlig og administrasjonsansvarlig. Våre medarbeidere vil da gå inn i den daglige drift hos ekstern klient og utføre disse oppgaven på vegne av bedriften. Pris avtales for hver oppdrag.

Konsulenttjenester:

  • Vi kan tilby følgende konsulenttjenester med våre ansattes erfaring:
  • Spesifikke økonomi – og regnskapstjenester
  • Sekretærtjenester
  • Teknisk arrangement av konferanser og seminarer
  • Diverse administrative tjenester
  • Produksjon av brosjyrer
  • Design av websider ved bruk av Word Press, HTML og CSS

Pris avtales for hvert oppdrag.