SUN-BUS

sunbus-banner

Miljøvennlig løsning for kollektiv transport

sunbus-centec-logo

Centec Norge AS har gjennom sin konsulentvirksomhet blitt kjent med problemstillingen om omlegging fra fossil basert energi til fornybar energi.
Vi er blitt svært interessert i problemstillingen, og har besluttet at vi vil forsøke vårt til å bidra med løsninger på dette området.

sunbus-bustak

Vårt interesseområde er solenergi.Norge har blant annet prioritert områdene transport og landes eksisterende bygningsmasse hvor det er

behov for løsninger som gir muligheter for gradvis omlegging til bruk av fornybar energi.
Centec Norge AS har derfor lett etter løsninger på disse områdene og kan nå derfor presentere
SUN-BUS – En gjennomprøvd løsning for kollektiv transport.
Vi arbeider også med å finne firmaer med mulige løsninger også for bygningsmasse og vil komme tilbake med dette senere.

Ta kontakt med Centec Norge AS på telefon 66 75 81 60, mobil 930 11371 eller centec@frisurf.no for mer informasjon eller for å få tilsendt brosjyre.

SUN-BUS Solcelleteknologi
SUN-BUS systemet konverterer sollys direkte til elektrisitet uten noen forurensning, støy eller annen innvirkning på omgivelsene.
SUN-BUS systemet har følgende fordeler:

  • Benytter fleksible paneler som kan bøyes og limes på bøyde konstruksjoner
  • Veier ca. 1/3 av normale solcelle paneler
  • Ikke noe glass i den enkelte celle eller i panelet
  • Gir reduksjon i forbruk av drivstoff
  • Reduksjon i CO2 utslipp
  • Bedring av driftssikkerheten for bussens elektriske system
  • Ladning av batteriene når bussen er parkert og motoren slått av
  • Forlenget levetid på batteriene
  • Lang levetid for systemet
  • Kort tilbakebetalingstid på investeringen

 

TAB2

Nedenfor følger en oppstilling over energiytelse og redusert forbruk av drivstoff ved bruk av solcellepaneler på 2 stk. busser 2. kvartal 2015. Testene er utført i Polen ved bruk av:

Mercedes Benz Conecto LF 12m – 1,5 (kWp)
Mercedes Benz Conecto 18 m – 2,25 (kWP)

Her skal det settes inn oversikt

Tabell over månedlig spart drivstoff (liter)
Blått MB 12 – Mercedes Benz Conceto LF 12 m – 1,5 (kWp)
Rødt MB 18 – Mercedes Benz 18m – 2,25 (kWp)

Produsent

inlab-logo
For mere informasjon om SUN-BUS gå til

in-lab.eu